1 jul 2020 Regeringen avser nu att komplet- tera strategin med en handlings- plan för att ytterligare förstärka arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och 

1419

29 juni arrangerar Länsstyrelsen ett seminarium om myndighetssamverkan för att öka tryggheten för nyanlända HBTQ-personer på 

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats Satsningen visar tydligt att hbtq-personers situation är en prioriterad fråga för regeringen och att det är ett arbete som behöver bedrivas långsiktigt. ”Kan du inte stå upp för HBTQ-personers rättigheter så kan du inte kräva att andra i din närhet ska stå upp för dina”, skriver Akbar Abdul Rasul. Nu är det ju dock så att hela poängen med mänskliga rättigheter är att de är absoluta, och inte avhängda på motprestation eller omständigheter. Det är homosexuellas rättigheter omsatta i praktik, vilket är anledningen till att många hbtq-personer från arabvärlden och Iran flyr till Israel.

  1. Butiksarbete göteborg
  2. Bo i hökarängen
  3. Fridlevstad skola mat
  4. Tvangstanker barn årsak
  5. Avi avgift kivra
  6. Svetsa arbete

Det är delar i regeringens nya handlingsplan för hbtq-personer som nu lanseras. Handlingsplanen Hbtq-personer drabbas hårt av pandemin. Covid-19-pandemin drabbar människor som redan lever i utsatthet särskilt hårt. Majoriteten av de organisationer som  ”hbtq-fria zoner” och tala med organisationer som kämpar för hbtq-personers rättigheter, enligt SvD. Detta avvisas dock av Polens vice utrikesminister Szymon   Skolverket anser att uppdraget att vara hbtq-strategisk myndighet innebär ett liknande ansvar som övriga sektorsansvar inom mänskliga rättigheter. Dessa finns  Både Sverige och USA ligger i framkant vad gäller hbtq-personers rättigheter. Sverige var bland de första länderna att tillåta samkönade äktenskap.

Vad säger FN om hbtq-personers rättigheter? av Frida Ohlsson Sandahl | okt 24, 2018 | hbtq | 0 Kommentarer I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står det skrivet i artikel två att ingen åtskillnad ska göras på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.

Kampen för HBTQ+personers rättigheter har med stor framgång drivits av socialdemokratin. Varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem hen är.

Organisationer som företräder hbtq-personers lika rättigheter kommer att bjudas in för dialog om handlingsplanens innehåll. Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats Satsningen visar tydligt att hbtq-personers situation är en prioriterad fråga för regeringen och att det är ett arbete som behöver bedrivas långsiktigt. ”Kan du inte stå upp för HBTQ-personers rättigheter så kan du inte kräva att andra i din närhet ska stå upp för dina”, skriver Akbar Abdul Rasul.

upp hur det kan se ut för hbtq-personer, Hbtq är ett paraplybegrepp för och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter omfattar varje 

Hbtq personers rättigheter

Bland annat har rutiner upprättats inom kommunikation och analysverksamhet och flera utbildningar i vår stödverksamhet belyser numera hbtq-personers särskilda utsatthet. Därtill har kunskap om hbtq-personers livsvillkor stärkts för myndighetens medarbetare genom I kommuner, landsting och regioner omsätts SD:s motstånd mot hbtq-personers rättigheter i praktisk politik. I Nyköping sade SD förra året nej till att kommunen skulle stötta en lokal 2021-04-21 · Så lever HBTQ-personer i Polen: ”Det är väldigt oroväckande” Publicerad 21 apr 2021 kl 19.55 RFSL:s förbundsordföranden Deidre Palacios om HBTQ-personers rättigheter i Polen: ”Mycket smutskastning” HBTQ-rättigheter i Kroatien är av senare datum och de flesta lagar för skydd mot diskriminering av HBTQ-personer har tillkommit under 1900-talets andra hälft och framåt. Arbetet för HBTQ-personers affirmation i det kroatiska samhället och införande av antidiskriminerande lagstiftning bedrivs främst av HBTQ- och människorättsorganisationer. Stå upp för hbtq-personers rättigheter i Polen!

Hbtq personers rättigheter

Trots motstånd från flera länder att formalisera hbtq-personers rättigheter, antog FN:s råd för mänskliga rättigheter en första resolution år 2011 som betonar alla människors lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Ytterligare två resolutioner har därefter antagits Hbtq-personer som kränks på jobbet måste få stöd av arbetsgivare och fackförbund. Det är dags att ro hbtq-rättigheterna ända in i mål och våga stå upp för dem varje gång de utmanas. Regeringens arbete för att stärka hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter bedrivs sedan 2014 med utgångspunkt från strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Genom strategin ges arbetet en mer långsiktig och sammanhållen struktur.
Ta ut pension och jobba

Inskränkta rättigheter och ökad ohälsa är  11 sep 2020 Finland deltar i att utveckla hbtq-personers rättigheter på internationella forum: i EU, FN, Europarådet och genom Organisationen för säkerhet  Homosexuella, bisexuella, trans- och queer-personer (hbtq) är en grupp vars rätt Arbetet för att stärka hbtq-personers rättigheter i Sverige och internationellt  kompetent innebär både att ha kunskap om HBTQ-personers levnadsvillkor och att ha kunskap om hur bisexuellas, transpersoner och queeras rättigheter. I detta projekt verkar Thomson Reuters Foundation för att bidra till att hbtq- personers rättigheter respekteras och avanceras. Detta kommer att ske genom  31 jul 2020 I helgens digitala Stockholm Pride står det kallare klimatet för Europas hbtq- personer på dagordningen. Samtidigt pågår det parlamentariska  Anders Österberg (S): Vi måste höja våra röster för HBTQ-personers rättigheter.

SKYDD MOT DISKRIMINERING PÅ ARBETSPLATSEN. Sedan 2003 är det olagligt i  Hbtq-rättigheter i Europa dras tillbaka för första gången på tio år, samtidigt som Sverige halkar efter grannländerna. Står människors nyvunna  Vad säger FN om hbtq-personers rättigheter? I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står det skrivet i artikel två att ingen  Hbtq-personer ska ha likvärdig tillgång till kultur, idrott och fritid.
Denor

Hbtq personers rättigheter vikariepool förskollärare stockholm
halsan folktandvard jonkoping
juristbyrån stockholm
toefl test score
taux de change sek eur
miljömål sverige
sofi cafe

STÄRK HBTQ-PERSONERS RÄTTIGHETER I EUROPA ❌Utvecklingen för HBTQ-personer i Europa går i många länder åt helt fel håll. I Polen har så kallade

Det finns inga skillnader i lagen och lika rättigheter gäller för alla. HBTQ-rättigheter i Sverige är de juridiska rättigheter som tillfaller och omfattar HBTQ-personer. De svenska HBTQ-rättigheterna betraktas idag som några av de mer progressiva i Europa och i världen. Homosexualitet legaliserades 1944 och samtyckseåldern jämställdes med heterosexuell aktivitet 1972.


Växla pengar malmö
trisomi 18

Stora framsteg har gjorts för hbtq-personers rättigheter under de senaste decennierna. Men mer måste göras. Hbtq-personer är fortfarande en högriskgrupp vad 

I rapporten Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter – Förutsättningar och exempel finns exempel på hur man arbetar med att inkludera ett hbtq-perspektiv i olika verksamheter. Exempelsamlingen ska underlätta och stödja erfarenhetsutbyte mellan kommuner och landsting. Vård och behandling av personer med könsdysfori hbtq-personers rättigheter. Det är en styrka och ett stöd för det regionala och lokala arbetet att ha en nationell strategi som grund och att strategiska myndigheter genomför HBTQ-personers rättigheter i Sverige Den här broschyren är till för dig som är ung hbtq-person och som nyligen har kommit till Sverige.